Włącz javascript
Aktualnie znajdujesz się: Aktualności

Udziałowcy:

PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Rada Nadzorcza:

Anna Kozicka-Jakubowska - Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Władysław Bakalarz - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Janusz Roswag - Sekretarz Rady Nadzorczej 
Zuzanna Demczenko - Członek Rady Nadzorczej
Łukasz Olbert - Członek Rady Nadzorczej

Zarząd:

Andrzej Niemczyk

 

Andrzej Niemczyk - Prezes Zarządu, Dyrektor Przedsiębiorstwa

 

Absolwent Politechniki Łódzkiej, kierunek Mechanika, specjalizacja w zakresie Maszyny Robocze Ciężkie; Studiów Podyplomowych Akademii Górniczo-Hutniczej, kierunek Górnictwo, specjalizacja w zakresie Zarządzanie Kopalnią Węgla Brunatnego; Studiów Podyplomowych Politechniki Wrocławskiej, Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii, specjalizacja w zakresie Górnictwa Odkrywkowego.
W roku 1985 rozpoczął pracę w BOT KWB Bełchatów na stanowisku Sztygar Zmianowy. W latach 1990 - 2006 pełnił funkcję Sztygara Oddziałowego, następnie od 2006 roku do 14.07.2008 roku zajmował stanowisko Głównego Inżyniera ds. Sprzętu i Transportu jako Zastępca Dyrektora Zakładu Sprzętu Technologicznego i Transportu w BOT KWB Bełchatów.
Od 15.07.2008r. - Prezes Zarządu PTS „Betrans” sp. z o.o.
 

 

Artur Perliński - Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Handlowo - Finansowych

 

Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, specjalizacja w zakresie zarządzania w administracji publicznej; Podyplomowego Studium Rachunkowości i Zarządzania Finansowego w katedrze Rachunkowości Uniwersytetu Łódzkiego.

Współautor podręcznika z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości finansowej. Odbył liczne praktyki w kancelariach biegłych rewidentów. Pracował m.in. dla Centrum Controllingu i Analiz Ekonomicznych w Łodzi. Posiada wieloletnie doświadczenie w obszarze finansów i rachunkowości w spółkach prawa handlowego.

Od 19.06.2017r. - Wiceprezes Zarządu PTS „Betrans” sp. z o.o.

Licznik odwiedzin: 101098