Włącz javascript
Aktualnie znajdujesz się: Aktualności

Aby uniknąć komplikacji i dodatkowych kosztów związanych z likwidacją szkody komunikacyjnej oraz kradzieżą auta należy postępować zgodnie z procedurą zgłaszania szkód.

 

Szkoda komunikacyjna (kolizja drogowa, szkoda parkingowa).

Po upewnieniu się, że Ty lub któryś z uczestników kolizji nie potrzebuje udzielenia pierwszej pomocy czy wezwania Pogotowia Ratunkowego, należy:
 

- wezwać Policję na miejsce zdarzenia. Zanotować dane jednostki Policji, która obsługiwała zdarzenie

- wypełnić „Oświadczenie sprawcy kolizji drogowej” (pobierz)
- w przypadku gdy jesteśmy poszkodowanym oświadczenie musi wypisać sprawca
- wypełnić zgłoszenie szkody wraz z opisem na druku Ergo Hestia (pobierz)
- w terminie do 3 dni zgłosić szkodę do Towarzystwa Ubezpieczeniowego przesyłając dokumenty (Oświadczenie sprawcy kolizji drogowej, nr polisy poszkodowanego i sprawcy, kopię dowodu rejestracyjnego pojazdu,  kopię dowodu osobistego Użytkownika i prawa jazdy oraz fotografię pojazdu z widoczną tablicą rejestracyjną ,a także fotografię uszkodzonych elementów) drogą mailową do: szkody@ergohestia.pl i flota@betrans.pl.

 

Kradzież pojazdu
 

W przypadku kradzieży pojazdu lub elementów jego wyposażenia należy:

- zabezpieczyć miejsce zdarzenia,

- wezwać Policję w terminie nie później niż 6 godzin od powzięcia wiadomości o kradzieży.

- niezwłocznie poinformować Koordynatora ds. floty
 

Specjalista ds. szkód
(44) 737 72 22
flota@betrans.pl

601 696 482
 

Powyższe kroki zapewnią prawidłowy przebieg procesu likwidacji szkody i zapewnią maksymalny komfort użytkownikowi pojazdu.

Licznik odwiedzin: 101098