Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki


Załączone Pliki

Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki.pdf
Aktualny odpis Spółki z KRS na dzień 22.05.2020r.pdf
Umowa Spółki obowiązująca od dnia 19.02.2020r.pdf.pdf
Sprawozdanie finansowe Spółki za 2018 rok.pdf
Struktura organizacyjna Spółki.pdf