Ośrodek Szkoleń Zawodowych


Ośrodek Szkoleń Zawodowych został utworzony w 2008r. prowadzi działalność w zakresie szkoleń, kursów i egzaminów. Ponadto posiada wdrożony i certyfikowany system zarządzania jakością zgodny z wymaganiami PN – EN ISO 9001:2009 w zakresie usług szkoleniowych potwierdzony numerem certyfikatu 145517/C/1. Szkolenia oraz Kursy prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę wykładowców i instruktorów posiadających wiedzę nie tylko teoretyczną lecz także praktyczną, co pozwala kursantom bardziej zrozumieć omawiane zagadnienia. Wszystkie szkolenia oraz kursy kończą się wydaniem odpowiednich zaświadczeń, certyfikatów i uprawnień po ukończonym egzaminie państwowym teoretycznym i praktycznym przeprowadzonym przez odpowiednie organy do tego celu uprawnione. PTS „Betrans” sp. z o.o. w ramach działalności Ośrodka Szkoleń Zawodowych organizujemy:

 1. Kwalifikację wstępną oraz szkolenia okresowe:
  • szkolenia okresowe w zakresie prawa jazdy kategorii C1, C, C1+E, C+E , D1, D, D1+E, D+E
  • kwalifikację wstępną w zakresie prawa jazdy kategorii C1, C, C1+E, C+E, D1, D, D1+E, D+E
 2. Szkolenia operatorów ciężkich maszyn budowlanych i drogowych we wszystkich klasach uprawnień w specjalnościach:
  • spycharki,
  • ładowarki,
  • koparki jednonaczyniowe i wielonaczyniowe,
  • koparko-ładowarki,
  • walce drogowe,
  • zgarniarki,
  • równiarki,
  • maszyny do produkcji, sortowania i uszlachetniania kruszyw,
  • zagęszczarki i ubijaki wibracyjne,
  • elektrownie polowe i inne.
 3. Szkolenie operatorów podestów ruchomych przejezdnych.
 4. Szkolenie operatorów żurawi przenośnych i żurawi samojezdnych.
 5. Kursy dokształcające początkowe i doskonalące dla kierowców przewożących towary niebezpieczne, które obejmują:
  • kurs podstawowy w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas,
  • kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 1,
  • kursy dla innych osób niż kierowców zaangażowanych w przewóz towarów niebezpiecznych.
 6. Kursy na wózki jezdniowe silnikowe z bezpieczną wymianą butli gazowych.
 7. Szkolenia dla osób zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego w zakresie:
  • dyżurny ruchu,
  • ustawiacz,
  • manewrowy,
  • nastawniczy,
  • prowadzący pojazdy kolejowe wyłącznie w obrębie bocznicy kolejowej,
  • innym wynikającym z potrzeb rynku.

Zajęcia prowadzimy także w oddziale zlokalizowanym w Bogatyni.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt - przejście do zakładki kontakt

Galeria