Ogłoszenie o wszczęciu postępowania BTC/PZ/1648/1700/2022 pn.: „Świadczenie usług załadunku i rozładunku materiałów sypkich maszyną przeładunkową”


Termin składania Ofert w przedmiotowym Postępowaniu zakupowym upływa 27.09.2022 r. o godz. 13:00.

Załączone Pliki

SWZ BTC.PZ.1648.1700.2022.pdf
Załącznik nr 1 do SWZ Formularz ofertowy Wykonawcy.pdf
Załącznik nr 2 do SWZ Oświadczenie.pdf
Załącznik nr 2a do SWZ Oświadczenie.pdf
Załącznik nr 3 IPU.pdf
Załącznik nr 4 do SWZ potwierdzenie wykonywania usług.pdf