„Betrans”
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


  • Kalisko 13
  • 97-400 Bełchatów, skr. poczt. 98
  • Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, Numer KRS: 0000134150
  • REGON: 592178498
  • NIP: 769-19-76-060
  • Kapitał Zakładowy 16 078 500,00 PLN
 

Dane fakturowe:

  • „Betrans” sp. z o.o.
  • Kalisko 13
  • 97-400 Bełchatów, skr. poczt. 98
  • NIP: 769-19-76-060
 

Dokumenty rejestrowe firmy: