Historia Firmy


„Betrans” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została powołana na mocy Aktu Notarialnego z dnia 14 maja 2002r. Założycielem Spółki był Zarząd Kopalni Węgla Brunatnego „Bełchatów” Spółka Akcyjna, obecnie PGE GiEK S.A. Początkowo głównym profilem działalności Spółki był towarowy transport drogowy pojazdami uniwersalnymi i działalność związana z pośrednictwem pracy. Pierwszych pracowników zatrudniono 5 lipca 2002 roku, lecz byli to tylko pracownicy administracji.

Z pracownikami produkcyjnymi, kierowcami i operatorami zawarto umowy z dniem 1 sierpnia 2002 roku. Z każdym rokiem poszerzał się zakres świadczonych usług, a wraz z nim kadra pracownicza. Zawsze jednak w oparciu o strategię firmy, która brzmi: Zaspokajamy potrzeby naszego Klienta poprzez pełne i profesjonalne świadczenie usług transportowych i sprzętowych kreując przy tym wartość naszej Firmy w myśl motto: „wszystko, wszędzie, w terminie”.

Spółka Betrans jako pierwsza w powiecie bełchatowskim posiadała licencję na wykonywanie transportu drogowego rzeczy mając komplet wymaganych certyfikatów i zabezpieczeń. Aktualnie posiada licencje i certyfikaty pozwalające na świadczenie usług w zakresie krajowego transportu drogowego rzeczy i osób, a także materiałów niebezpiecznych.

W odpowiedzi na potrzeby Klienta strategicznego jakim jest PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna „Betrans” sp. z o.o. poszerzyła swój profil działalności o kolejne obszary.

Obecnie świadczymy:

 • usługi transportowe towarów i osób,
 • usługi sprzętowe,
 • usługi kompleksowej obsługi floty,
 • usługi warsztatowe,
 • usługi lakiernicze,
 • usługi blacharsko-lakiernicze,
 • serwis opon,
 • sprzedaż opon samochodowych i przemysłowych,
 • sprzedaż paliw,
 • przewozy pracownicze,
 • ponadto dysponujemy dwoma stacjami kontroli pojazdów oraz dwiema myjniami.

„Betrans” prowadzi własny ośrodek szkoleń zawodowych, organizując szkolenia, kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe. Wszelkie świadczenia w każdym z powyższych płaszczyzn realizowane były i są nowoczesnym sprzętem obsługiwanym przez doświadczonych pracowników co stanowi gwarancję satysfakcji klienta. Dla „Betrans” sp. z o.o. przełomowym, swoistym kamieniem milowym dla przyszłości i dalszego rozwoju Spółki był rok 2010, w którym to Spółka uzyskała status konsolidatora obszaru działalności transportowej GK PGE GiEK SA. W ramach realizacji tego projektu 31 marca 2011 roku przejęła spółkę „ELTUR-TRANS” Sp. z o.o. z siedzibą w Bogatyni, a 31 sierpnia 2011 przejęła zorganizowaną część przedsiębiorstwa związaną ze świadczeniem usług transportowych „Elbest” Sp z o.o. z siedzibą w Rogowcu, tworząc dwa Oddziały Spółki posiadające status pracodawcy. Doświadczona i wykwalifikowana kadra tych Oddziałów zasiliła Spółkę zwiększając i wzbogacając jej potencjał ludzki. Tym samym Betrans stał się największą spółką transportową w GK PGE SA.

Historia PTS „Betrans” sp. z o.o. Oddział Rogowiec z siedzibą w Rogowcu sięga roku 1975. Wtedy to zatrudniono pierwszych pracowników oraz zakupiono sprzęt, na których zasobach utworzono Dział Transportu w Elektrowni Bełchatów S.A. Z biegiem czasu świadczył on pełną obsługę transportową dla Elektrowni Bełchatów S.A. Dla głównych zadań należały dostawy materiałów, niezbędnych do budowy, prace sprzętowe przy powstającej Elektrowni a w późniejszym czasie przy pracach remontowych. Pierwsza baza transportu firmy mieściła się w Biłgoraju (obok leśniczówki). Jednakże z uwagi na brak zaplecza warsztatowego oraz socjalnego w roku 1992, po wyremontowaniu pomieszczeń zakład przeniósł się na ul. Instalacyjną 20, gdzie znajduje się do dnia dzisiejszego. Z uwagi na szeroką gamę usług, w swoich najlepszych latach firma posiadała do 300 jednostek taboru, który był bardzo zróżnicowany: samochody osobowe, dostawcze, ciężarowe, autobusy, sprzęt technologiczny oraz ciągniki rolnicze. W tym okresie zatrudniano do 270 osób.

Z uwagi na procesy restrukturyzacji zachodzące w Energetyce, a co za tym idzie również w Elektrowni Bełchatów S.A., Zakład Sprzętu i Transportu Technologicznego z dniem 01.05.2004 r. został wyłączony i przekazany spółce Elbest. Firma nadal realizowała wszystkie potrzeby transportowe i sprzętowe dla Elektrowni Bełchatów, usługi w zakresie krajowego transportu drogowego rzeczy, oraz transportu międzynarodowego osób i rzeczy. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się usługi świadczone sprzętem technologicznym na rzecz firm z regionu przemysłowego Rogowiec.

W ofercie firmy znajdowały się także usługi serwisowe, diagnostyczne oraz blacharsko lakiernicze. Zakład w tym czasie posiadał 100 jednostek taboru oraz zatrudniał ok 120 osób. Dalsze procesy konsolidacyjne doprowadziły do kolejnego przejęcia w trybie Art. 231 Kodeksu Pracy z dniem 01.09.2011 przez PTS „Betrans’ sp.z o.o. zorganizowanej części przedsiębiorstwa – Zakładu Transportu powstałej w wyniku podziału „Elbest” Sp. z o.o. i utworzenie w oparciu o posiadające zasoby technologiczne oraz kadrowe PTS „Betrans” Oddział Rogowiec z siedzibą w Rogowcu.

W dniu 1 czerwca 2000r. na bazie wydziałów transportowych PGE Elektrowni Turów S.A. powstało Przedsiębiorstwo Transportowe „ELTUR-TRANS” Sp. z o.o.

W wyniku przejęcia w dniu 31 marca 2011r. przez Przedsiębiorstwo Transportowo - Sprzętowe „Betrans” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bełchatowie przekształciło się w Oddział funkcjonujący obecnie jako PTS „Betrans” sp. z o.o. Oddział Eltur - Trans z siedzibą w Bogatyni.

Przez szereg lat działalności firma dostosowała się do potrzeb rynkowych, unowocześniając posiadany tabor pojazdów, w tym pojazdy służące do przewozu osób, towarów, a także sprzęt specjalistyczny: koparko - ładowarki, podnośniki, dźwigi i inne. Na terenie Oddziału znajdującego się w Bogatyni przy ul. Transportowej 3 mieści się baza transportowa wyposażona we własne zaplecze warsztatowe. Od momentu powstania Oddział koncentruje się na świadczeniu szeroko pojętych usług transportowych zarówno dla podmiotów gospodarczych wchodzących w skład Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., jak i dla klientów zewnętrznych, reprezentujących różne podmioty gospodarcze, instytucje, administrację samorządową, placówki kulturalno-oświatowe, czy wreszcie osoby fizyczne.

W ramach swojej działalności oferuje usługi nowoczesną i komfortową flotą pojazdów osobowych, a także krajowe przewozy towarów środkami transportu o zróżnicowanych ładownościach. Ponadto świadczy usługi komunalne: wywóz nieczystości przy użyciu pojazdów asenizacyjnych i tzw. kontenerówek, usługi związane z letnim i zimowym utrzymaniem dróg i placów pojazdami wielofunkcyjnymi, które dzięki wymiennym zabudowom, mogą pełnić funkcję samochodów do wywozu kontenerów, polewaczek, zamiatarek oraz pługów i piaskarko-solarek. Oferta świadczonych usług obejmuje również diagnostykę, naprawę samochodów oraz wózków widłowych elektrycznych i spalinowych, serwis opon i klimatyzacji, mycie pojazdów osobowych, dostawczych, ciężarowych i autobusów. Sprzedaż paliw prowadzona poprzez partnerską stację paliw Lotos pozwala dopełnić gamę oferowanych usług. Obok szeroko pojętej działalności transportowej, prowadzona jest również działalność finansowa polegająca na leasingowaniu środków transportu i sprzętu technologicznego.