Ogłoszenie o wszczęciu postępowania BTC/PZ/1648/1700/2022 pn.: „Świadczenie usług załadunku i rozładunku materiałów sypkich maszyną przeładunkową”

Termin składania Ofert w przedmiotowym Postępowaniu zakupowym upływa 27.09.2022 r. o godz.… | czytaj całość