Zarząd


 

Andrzej Niemczyk

 
  • Prezes Zarządu, Dyrektor Przedsiębiorstwa

Absolwent Politechniki Łódzkiej, kierunek Mechanika, specjalizacja w zakresie Maszyny Robocze Ciężkie; Studiów Podyplomowych Akademii Górniczo-Hutniczej, kierunek Górnictwo, specjalizacja w zakresie Zarządzanie Kopalnią Węgla Brunatnego; Studiów Podyplomowych Politechniki Wrocławskiej, Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii, specjalizacja w zakresie Górnictwa Odkrywkowego. W roku 1985 rozpoczął pracę w BOT KWB Bełchatów na stanowisku Sztygar Zmianowy. W latach 1990 - 2006 pełnił funkcję Sztygara Oddziałowego, następnie od 2006 roku do 14.07.2008 roku zajmował stanowisko Głównego Inżyniera ds. Sprzętu i Transportu jako Zastępca Dyrektora Zakładu Sprzętu Technologicznego i Transportu w BOT KWB Bełchatów. Od 15.07.2008r. - Prezes Zarządu PTS „Betrans” sp. z o.o.

Artur Perliński

 
  • Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Handlowo – Finansowych

Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, specjalizacja w zakresie zarządzania w administracji publicznej; Podyplomowego Studium Rachunkowości i Zarządzania Finansowego w katedrze Rachunkowości Uniwersytetu Łódzkiego. Współautor podręcznika z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości finansowej. Odbył liczne praktyki w kancelariach biegłych rewidentów. Pracował m.in. dla Centrum Controllingu i Analiz Ekonomicznych w Łodzi. Posiada wieloletnie doświadczenie w obszarze finansów i rachunkowości w spółkach prawa handlowego. Od 19.06.2017r. - Wiceprezes Zarządu PTS „Betrans” sp. z o.o.

Jacenty Olszewski

 
  • Dyrektor Oddziału Rogowiec z siedzibą w Rogowcu

Krzysztof Kamiński

 
  • Dyrektor Oddziału Eltur-Trans z siedzibą w Bogatyni

 

 

Rada Nadzorcza


 
  • Anna Kozicka-Jakubowska - Przewodnicząca Rady Nadzorczej
  • Zuzanna Demczenko - Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej 
  • Włodzimierz Tomaszewski - Sekretarz Rady Nadzorczej
  • Paweł Chybalski - Członek Rady Nadzorczej
  • Kamil Ładziak - Członek Rady Nadzorczej
  •