Zarząd


 

 

Emilia Banaszczyk

 
  • Prezes Zarządu, Dyrektor Przedsiębiorstwa

Waldemar Wyczachowski

 
  • Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Operacyjnych

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (Kolegium Zarządzania i Finansów), gdzie ukończył w 2017 roku studia menadżerskie – program MBA, a także Centrum Kształcenia Kadr Menadżerskich w Poznaniu (specjalizacja: zarządzanie zasobami ludzkimi; 2005r.). Legitymuje się również dyplomem ukończenia studiów wyższych na Wydziale Informatyki, Zarządzania i Transportu w Wyższej Szkole Humanistyczno – Ekonomicznej w Łodzi (kierunek: zarządzanie i marketing, specjalność: logistyka) i Wydziale Ekonomiczno – Socjologicznym na Uniwersytecie Łódzkim (kierunek: gospodarka przestrzenna) oraz Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie (kierunek: górnictwo odkrywkowe). Ukończył również Wyższy Kurs Obronny (Bezpieczeństwo Wewnętrzne) w Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie.

Od 2018 roku związany z PGE GiEK S.A. Oddział KWB Bełchatów – Wiceprezes Zarządu „Betrans” sp. z o.o.

 

Jacenty Olszewski

 
  • Prokurent, Dyrektor Oddziału Rogowiec z siedzibą w Rogowcu

Dariusz Czuk

 
  • Dyrektor Oddziału Eltur-Trans z siedzibą w Bogatyni

 

 

Rada Nadzorcza


 
  • Agnieszka Rachwał - Przewodnicząca Rady Nadzorczej 
  • Zuzanna Demczenko - Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej 
  • Paweł Chybalski - Sekretarz Rady Nadzorczej
  • Kazimierz Lichorobiec - Członek Rady Nadzorczej                         
  • Paweł Dąbrowski - Członek Rady Nadzorczej
  •