Zarząd


 

 

Błażej Przybył

 
  • p.o. Prezesa Zarządu
    Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Operacyjnych
 

Artur Waloszczyk

 
  • Wiceprezes Zarządu

Jacenty Olszewski

 
  • Prokurent, Dyrektor Oddziału Rogowiec z siedzibą w Rogowcu

Krzysztof Kamiński

 
  • Prokurent, Dyrektor Oddziału Eltur – Trans z siedzibą w Bogatyni
 

Rada Nadzorcza


 
  • Agnieszka Rachwał - Przewodnicząca Rady Nadzorczej 
  • Paweł Chybalski - Sekretarz Rady Nadzorczej
  • Kazimierz Lichorobiec - Członek Rady Nadzorczej                         
  • Paweł Dąbrowski - Członek Rady Nadzorczej