Zarząd


 

Andrzej Niemczyk

 
  • Prezes Zarządu, Dyrektor Przedsiębiorstwa

Absolwent Politechniki Łódzkiej, kierunek Mechanika, specjalizacja w zakresie Maszyny Robocze Ciężkie; Studiów Podyplomowych Akademii Górniczo-Hutniczej, kierunek Górnictwo, specjalizacja w zakresie Zarządzanie Kopalnią Węgla Brunatnego; Studiów Podyplomowych Politechniki Wrocławskiej, Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii, specjalizacja w zakresie Górnictwa Odkrywkowego.

W roku 1985 rozpoczął pracę w BOT KWB Bełchatów na stanowisku Sztygar Zmianowy. W latach 1990 - 2006 pełnił funkcję Sztygara Oddziałowego, następnie od 2006 roku do 14.07.2008 roku zajmował stanowisko Głównego Inżyniera ds. Sprzętu i Transportu jako Zastępca Dyrektora Zakładu Sprzętu Technologicznego i Transportu w BOT KWB Bełchatów. Od 15.07.2008r. - Prezes Zarządu „Betrans” sp. z o.o.

Artur Perliński

 
  • Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Handlowo – Finansowych

Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, specjalizacja w zakresie zarządzania w administracji publicznej; Podyplomowego Studium Rachunkowości i Zarządzania Finansowego w katedrze Rachunkowości Uniwersytetu Łódzkiego. Współautor podręcznika z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości finansowej. Obecnie jest uczestnikiem studiów Master of Business Administration Szkoły Głównej Handlowej.

Odbył liczne praktyki w kancelariach biegłych rewidentów. Pracował m.in. dla Centrum Controllingu i Analiz Ekonomicznych w Łodzi. Posiada wieloletnie doświadczenie w obszarze finansów i rachunkowości w spółkach prawa handlowego. Od 19.06.2017r. - Wiceprezes Zarządu „Betrans” sp. z o.o.

Waldemar Wyczachowski

 

 
  • Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Operacyjnych

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (Kolegium Zarządzania i Finansów), gdzie ukończył w 2017 roku studia menadżerskie - program MBA, a także Centrum Kształcenia Kadr Menadżerskich w Poznaniu (specjalizacja: zarządzanie zasobami ludzkimi; 2005r.). Legitymuje się również dyplomem ukończenia studiów wyższych na Wydziale Informatyki, Zarządzania i Transportu w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi (kierunek: zarządzanie i marketing, specjalność: logistyka) i Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego na Uniwersytecie Łódzkim (kierunek: gospodarka przestrzenna). Posiada uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa, ukończył również Wyższy Kurs Obronny (Bezpieczeństwo Wewnętrzne) w Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie.

Posiada osiemnastoletnie doświadczenie w zarządzaniu zespołami sprzedaży, działami logistyki oraz technicznymi, które zdobył, pracując m.in. w takich firmach jak POLGRUNT oraz SANTE. W latach 2014 – 2018 pełnił funkcję Starosty Powiatu Bełchatowskiego.
Od 2018 roku związany z PGE GiEK S.A. Oddział KWB Bełchatów - Wiceprezes Zarządu „Betrans” sp. z o.o.

 

Jacenty Olszewski

 
  • Dyrektor Oddziału Rogowiec z siedzibą w Rogowcu

Dariusz Czuk

 
  • Dyrektor Oddziału Eltur-Trans z siedzibą w Bogatyni

 

 

Rada Nadzorcza


 
  • Zuzanna Demczenko - Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej 
  • Paweł Chybalski - Sekretarz Rady Nadzorczej
  • Kazimierz Lichorobiec - Członek Rady Nadzorczej                         
  • Paweł Dąbrowski - Członek Rady Nadzorczej
  •