Zarząd


 

Krzysztof Płochocki

 
 • Prezes Zarządu, Dyrektor Przedsiębiorstwa

 

Artur Perliński

 
 • Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Handlowo – Finansowych

Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, specjalizacja w zakresie zarządzania w administracji publicznej; Podyplomowego Studium Rachunkowości i Zarządzania Finansowego w katedrze Rachunkowości Uniwersytetu Łódzkiego. Współautor podręcznika z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości finansowej. Obecnie jest uczestnikiem studiów Executive Master of Business Administration Szkoły Głównej Handlowej.

Odbył liczne praktyki w kancelariach biegłych rewidentów. Pracował m.in. dla Centrum Controllingu i Analiz Ekonomicznych w Łodzi. Posiada wieloletnie doświadczenie w obszarze finansów i rachunkowości w spółkach prawa handlowego. Od 19.06.2017r. - Wiceprezes Zarządu „Betrans” sp. z o.o.

Waldemar Wyczachowski

 
 • Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Operacyjnych

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (Kolegium Zarządzania i Finansów), gdzie ukończył w 2017 roku studia menadżerskie – program MBA, a także Centrum Kształcenia Kadr Menadżerskich w Poznaniu (specjalizacja: zarządzanie zasobami ludzkimi; 2005r.). Legitymuje się również dyplomem ukończenia studiów wyższych na Wydziale Informatyki, Zarządzania i Transportu w Wyższej Szkole Humanistyczno – Ekonomicznej w Łodzi (kierunek: zarządzanie i marketing, specjalność: logistyka) i Wydziale Ekonomiczno – Socjologicznym na Uniwersytecie Łódzkim (kierunek: gospodarka przestrzenna) oraz Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie (kierunek: górnictwo odkrywkowe). Ukończył również Wyższy Kurs Obronny (Bezpieczeństwo Wewnętrzne) w Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie.

Od 2018 roku związany z PGE GiEK S.A. Oddział KWB Bełchatów – Wiceprezes Zarządu „Betrans” sp. z o.o.

 

Jacenty Olszewski

 
 • Dyrektor Oddziału Rogowiec z siedzibą w Rogowcu

Dariusz Czuk

 
 • Dyrektor Oddziału Eltur-Trans z siedzibą w Bogatyni

 

 

Rada Nadzorcza


 
 • Agnieszka Rachwał - Przewodnicząca Rady Nadzorczej 
 • Zuzanna Demczenko - Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej 
 • Paweł Chybalski - Sekretarz Rady Nadzorczej
 • Kazimierz Lichorobiec - Członek Rady Nadzorczej                         
 • Paweł Dąbrowski - Członek Rady Nadzorczej
 •