ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

          100 % udziałów Spółki posiada PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.

 

      RADA NADZORCZA

  •       Agnieszka Rachwał             –  Przewodnicząca Rady Nadzorczej

  •       Kazimierz Lichorobiec        –  Członek Rady Nadzorczej                        

  •       Paweł Dąbrowski                –  Członek Rady Nadzorczej

 

      ZARZĄD SPÓŁKI

           Błażej Przybył                      –  p.o. Prezesa Zarządu, Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Operacyjnych
              

 

       PROKURENCI – DYREKTORZY ODDZIAŁÓW

        Jacenty Olszewski               – Prokurent, Dyrektor Oddziału Rogowiec z siedzibą w Rogowcu

              Krzysztof Kamiński             – Prokurent, Dyrektor Oddziału Eltur – Trans z siedzibą w Bogatyni