"Betrans" sp. z o.o. działa z zachowaniem szczególnej staranności podczas przetwarzania danych osobowych w celu zapewnienia ich bezpieczeństwa. Robi to zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

W sprawie ochrony danych osobowych należy skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych powołanym w "Betrans" sp. z o.o. :

- telefon: +48 887 400 220

- adres poczty elektronicznej: iod@betrans.pl

- adres Centrali Spółki: Piaski 4, 97-410 Kleszczów.