Informacja o wszczęciu postępowania zakupowego nr BTC/LZ/1239/2024 pn.:


Szanowni Państwo, zapraszamy do udziału w Postępowaniu zakupowym nr  BTC/LZ/1239/2024 pn.: „Świadczenie usług ładowarkami kołowymi”

 

Termin składania Ofert upływa w dniu 07.06.2024 r. o godz. 12:00.

Postępowanie nie jest objęte przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych

Załączone Pliki

BTC.LZ.1239.2024 SWZ.pdf
BTC.LZ.1239.2024 Załącznik nr 1 do SWZ Formularz ofertowy Wykonawcy.pdf
BTC.LZ.1239.2024 Załącznik nr 2 do SWZ Oświadczenie.pdf
BTC.LZ.1239.2024 Załącznik nr 3 do SWZ.pdf
BTCLZ.1239.2024 Załącznik nr 4 do SWZ potwierdzenie wykonywania usług.pdf
BTC.LZ.1239.2024 Załącznik nr 2a do SWZ Oświadczenie.pdf