Ogłoszenie o wszczęciu Postępowania zakupowego nr BTC/PZ/0287/012/2022/P pn.: "Świadczenie usług ciągnikami rolniczymi"


Termin składania ofert zostaje wydłużony do dnia 8.03.2022r. do godz. 10:00. Hasło do pliku z ofertą należy przesłać nie wcześniej niż po upływie terminu składania ofert, ale nie później niż w terminie do 8.03.2022r. do godz. 11:00 

 

Termin składania ofert upływa w dniu 04.03.2022 r. o godz. 10:00

Załączone Pliki

SWZ.pdf
Załącznik nr 1 do SWZ.pdf
Załącznik nr 2 do SWZ.pdf
Załącznik nr 3 do SWZ.pdf
Załącznik nr 4 do SWZ.pdf
Załącznik nr 5 do SWZ.pdf
Załącznik nr 6 do SWZ.pdf
Wyjaśnienie SWZ BTC.PZ.0287.012.2022.P.pdf
Modyfikacja treści SWZ 1 BTC.PZ.0287.012.2022.P.pdf