Ogłoszenie o wszczęciu postępowania nr BTC/PZ/1049/1060/2022 „Najem ładowarki kołowej na kołach silikonowych”

Ofertę w postaci zaszyfrowanego pliku o rozszerzeniu 7.zip , należy przesłać na… | czytaj całość


Ogłoszenie o wszczęciu postępowania nr BTC/PZ/1343/1377/2022 „Dostawy odzieży BHP”

Zamawiający wydłuża termin składania Ofert do 08.08.2022r. do godz. 13:00. Hasło do… | czytaj całość


Ogłoszenie o wszczęciu Postępowania zakupowego nr BTC/PZ/1175/1203/2022 pn.: Dostawa fabrycznie nowych ciągników rolniczych wraz z usługą serwisowania przez okres 2 lat

Termin składania Ofert w przedmiotowym postępowaniu upływa 03.08.2022 r. o godz. 12:00. | czytaj całośćOgłoszenie o wszczęciu postępowania BTC/PZ/1173/1209/2022 pn.: „Dostawa ciągników rolniczych”

Zamawiający wydłuża termin składania Ofert do dnia 03.08.2022r. do godziny 13:00. Hasło… | czytaj całość


Ogłoszenie o wszczęciu postępowania nr BTC/PZ/1171/1200/2022 pn.: „Dostawa piaskarek”

Zamawiający wydłuża termin składania Ofert do dn. 22.07.2022r. do godz. 13:00, hasło… | czytaj całość


Ogłoszenie o wszczęciu Postępowania zakupowego nr BTC/PZ/1166/1187/2022 pn.: "Sukcesywne dostawy oleju napędowego"

KOLEJNA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT: Termin składania Ofert w przedmiotowym Postępowaniu upływa… | czytaj całość
Ogłoszenie o wszczęciu Postępowania zakupowego nr BTC/PZ/1030/1141/2022 pn.: „Zakup serwera i macierzy dyskowej"

UWAGA. ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT.Termin składania Ofert w przedmiotowym Postępowaniu zakupowym… | czytaj całość
Ogłoszenie o wszczęciu Postępowania zakupowego nr BTC/PZ/0991/859/2022 pn.: "Usługi transportowe ciągnikami rolniczymi"

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT: Termin składania Ofert w przedmiotowym Postępowaniu zakupowym upływa… | czytaj całość


Ogłoszenie o wszczęciu Postępowania zakupowego nr BTC/PZ/1038/1050/2022/P pn.: "Świadczenie usług w zakresie serwisowania pojazdów do 3,5t będących własnością Zamawiającego"

Zamawiający wydłuża termin składania Ofert do 04.07.2022r. do godz. 14:00Termin składania… | czytaj całość