Ogłoszenie o wszczęciu Postępowania zakupowego BTC/FZ/0285/019/2020/P „Dostawa samochodów do przewozu osób i sprzętu"

Termin składania ofert został wydłużony do dnia 03.06.2020r. godz. 14.00  | czytaj całość

Ogłoszenie o wszczęciu Postępowania zakupowego nr BTC/FZ/0631/050/2020/P pn.: "Świadczenie usług sprzętowych ładowarkami kołowymi"

Termin składania ofert upływa w dniu 29.04.2020 r. o godz. 14.00 | czytaj całość