Zapytanie o informację (RFI) dotyczące usług transportowych wywrotkami terenowymi z napędem min. 6x6

Termin udzielenia odpowiedzi upływa w dniu 14.02.2022 r. o godz. 08:00. | czytaj całość


Informacja o wszczęciu postępowania BTC/PZ/0097/007/2022/P „Usługi koparkami kołowymi i koparko-ładowarkami”

Ofertę wraz z załącznikami, w postaci zaszyfrowanego pliku o rozszerzeniu 7.zip ,… | czytaj całość


Informacja o wszczęciu postępowania BTC/PZ/0133/008/2022/P Wymiana podkładów kolejowych oraz wykonanie innych prac remontowych na bocznicy kolejowej Rogowiec

Ofertę wraz z załącznikami, w postaci zaszyfrowanego pliku o rozszerzeniu 7.zip ,… | czytaj całość
Zapytanie o informację (RFI) dotyczące usług transportowych ciągnikami rolniczymi

Termin na przesłanie odpowiedzi upływa w dniu 31.01.2022r. o godz. 08:00. | czytaj całość