sprzedaż jednostek transportowych Hyundai oraz BMW, postępowanie nr BTC/PS/729/38/2024


Termin składania ofert upływa dnia 22.05.2024 r.

Załączone Pliki

ogłoszenie o sprzedaży.pdf
Formularz ofertowy - Zał. Nr 1 do ogłoszenia.pdf
Oświadczenia - Zał. Nr 2 do ogłoszenia.pdf
oświadczenie sankcyjne sprzedażowe.pdf