Zgłaszanie nieprawidłowości


Zgłoszenia wątpliwości lub podejrzenia naruszenia prawa lub wartości i zasad GK PGE

 

Każdy pracujący na rzecz GK PGE, kto ma wątpliwości, dotyczące obowiązujących przepisów, zasad Kodeksu etyki GK PGE, bądź regulacji wewnętrznych naszego przedsiębiorstwa lub ma podejrzenia złamania obowiązujących zasad, przepisów lub regulacji wewnętrznych, zobowiązany jest do zgłoszenia podejrzenia i/lub zaistnienia niezgodności z prawem, zasadami i regulacjami.

Osoba zgłaszająca podejrzenie lub nieprawidłowość to Sygnalista. GK PGE respektuje prawo Sygnalistów do zachowania anonimowości i zabezpieczenia danych tych osób, w zakresie przez nich określonym oraz do ich ochrony, przed jakimkolwiek działaniem o charakterze odwetowym bądź oskarżeniem wzajemnym, wynikającym ze zgłoszeń.

Zgłoszenia można kierować do:

 1. Bezpośredniego przełożonego
  • Przede wszystkim należy skontaktować się z bezpośrednim przełożonym.
 2. Koordynator ds. Compliance w PTS „Betrans” sp. z o.o.
 3. Komórki organizacyjnej właściwej ds. Compliance lub Audytu poprzez:
  • telefonicznie + 48 22 340 12 02 (dni robocze godz. 9.00-17.00)
  • e-mail na adres uczciwybiznespge@gkpge.pl
  • Wiadomości te trafią do Dyrektora Komórki organizacyjnej właściwej ds. Compliance oraz do Dyrektora Komórki organizacyjnej ds. Audytu.
  • wysłanie listu na adres Dyrektora Biura ds. Compliance lub Dyrektora Departamentu Audytu, ul. Mysia 2, 00-496 Warszawa z dopiskiem „do rąk własnych”
 4. Bezstronnego Doradcy (obecnie opcja dostępna w przypadkach dotyczących mobbingu; wkrótce rozwiązanie to zostanie rozszerzone dla całej Grupy Kapitałowej)
  • Bezstronny Doradca to podmiot skupiający doświadczonych prawników spoza GK PGE, gwarantujących Sygnalistom anonimowość.
  • Dane osobowe i inne informacje przekazane Bezstronnemu Doradcy pozostają poufne do momentu wyrażenia zgody przez informatora na ujawnienie całości lub części tych informacji.
  • Konsultacje indywidualne – psychologiczne lub prawne; konsultacje będą możliwe po odbyciu konsultacji telefonicznych, mailowych lub za pomocą platformy.