Zgłaszanie nieprawidłowości


 

Każdy pracujący na rzecz GK PGE, kto ma wątpliwości, dotyczące obowiązujących przepisów, zasad Kodeksu etyki GK PGE, bądź regulacji wewnętrznych naszego przedsiębiorstwa lub ma podejrzenia złamania obowiązujących zasad, przepisów lub regulacji wewnętrznych, zobowiązany jest do zgłoszenia podejrzenia i/lub zaistnienia niezgodności z prawem, zasadami i regulacjami.

Osoba zgłaszająca podejrzenie lub nieprawidłowość to Sygnalista. GK PGE respektuje prawo Sygnalistów do zachowania anonimowości i zabezpieczenia danych tych osób, w zakresie przez nich określonym oraz do ich ochrony, przed jakimkolwiek działaniem o charakterze odwetowym bądź oskarżeniem wzajemnym, wynikającym ze zgłoszeń.

Zgłoszenia można kierować do:

 1. Bezpośredniego przełożonego
  • Przede wszystkim należy skontaktować się z bezpośrednim przełożonym.
 2. Koordynator ds. Compliance w „Betrans” sp. z o.o.
 3. Komórki organizacyjnej właściwej ds. Compliance lub Audytu poprzez:
  • telefonicznie + 48 22 340 12 02 (dni robocze godz. 9.00-17.00)
  • e-mail na adres uczciwybiznespge@gkpge.pl
   wiadomości te trafią do Prezesa Zarządu PGE S.A., Dyrektora Departamentu Compliance w PGE S.A. , Dyrektora Departamentu Audytu w PGE S.A., Dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa w PGE S.A.
  • lub listu na adres Dyrektora Departamentu Compliance - ul. Mysia 2, 00-496 Warszawa z dopiskiem „do rąk własnych”
   Dane osobowe i inne informacje przekazane na powyższy adres e-mail lub listownie pozostają poufne do momentu wyrażenia zgody przez informatora na ujawnienie w całości lub części tych informacji.