Zgłaszanie szkody/kradzieży


Aby uniknąć komplikacji i dodatkowych kosztów związanych z likwidacją szkody komunikacyjnej oraz kradzieżą auta postępuj zgodnie z procedurą zgłaszania szkód.

 

W przypadku szkody komunikacyjnej
(kolizja drogowa, szkoda parkingowa)

Po upewnieniu się, że Ty lub któryś z uczestników kolizji/ wypadku nie potrzebuje udzielenia pierwszej pomocy czy wezwania Pogotowia Ratunkowego, należy:

 1. Wezwać Policję na miejsce zdarzenia. Zanotować dane jednostki Policji, która obsługiwała zdarzenie
 2. Wypełnić „Oświadczenie sprawcy kolizji drogowej”. W przypadku gdy jesteśmy poszkodowanym, oświadczenie musi wypisać sprawca
 3. Wypełnić zgłoszenie szkody wraz z opisem na odpowiednim druku (do pobrania na dole strony)
 4. W terminie do 3 dni zgłosić szkodę do Towarzystwa Ubezpieczeniowego przesyłając wymienione poniżej dokumenty drogą mailową do: adrian.piatczak@betrans.pl i beata.slupecka@betrans.pl (kontakt telefoniczny: +48 44 737 72 34, kom.: +48 697 069 174)
  • oświadczenie sprawcy kolizji drogowej,
  • nr polisy poszkodowanego i sprawcy,
  • kopię dowodu rejestracyjnego pojazdu,
  • kopię dowodu osobistego i prawa jazdy Użytkownika
  • fotografię pojazdu z widoczną tablicą rejestracyjną
  • fotografię uszkodzonych elementów
 

W przypadku kradzieży pojazdu

W przypadku kradzieży pojazdu lub elementów jego wyposażenia należy:

 1. Zabezpieczyć miejsce zdarzenia.
 2. Wezwać Policję w terminie nie później niż 6 godzin od powzięcia wiadomości o kradzieży
 3. Niezwłocznie poinformować Koordynatora ds. floty

Powyższe kroki zapewnią prawidłowy przebieg procesu likwidacji szkody i zapewnią maksymalny komfort użytkownikowi pojazdu.

 

Najważniejsze:

 
Zabezpiecz miejsce zdarzenia

 

Wezwij Policję

 

Wypełnij niezbędne dokumenty

 

Powiadom Betrans

 

Załączone Pliki

Oświadczenie sprawcy kolizji drogowej