Informacja o wszczęciu postępowania zakupowego nr BTC/LZ/1459/2024 pn. „Dostawa stacji klimatyzacji WAECO ASC 5500 G RPA”


Szanowni Państwo, zapraszamy do udziału w Postępowaniu zakupowym nr  BTC/LZ/1459/2024 pn. „Dostawa stacji klimatyzacji WAECO ASC 5500 G RPA”

Zamawiający wydłuża termin skłądania Ofert do 26.06.2024r. do godz. 11:00

Termin składania Ofert upływa w dniu 19.06.2024 r. o godz. 9:00.

Postępowanie nie jest objęte przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych

Załączone Pliki

SWZ BTC.LZ.1459.2024 .pdf
BTC.LZ.1459.2024 Załącznik nr 1 Formularz ofertowy Wykonawcy.pdf
BTC.LZ.1459.2024 Załącznik nr 2 Oświadczenie.pdf