Informacja o wszczęciu postępowania zakupowego nr BTC/LZ/1483/2024 pn. „Wykonywanie w latach 2024-2026 przeglądów poziomu P2 i P3 pojazdów kolejowych”


Załączone Pliki

BTC.LZ.1483.2024 SWZ.pdf
Załącznik nr 1 do SWZ Formularz ofertowy Wykonawcy .pdf
Załącznik nr 2 do SWZ Oświadczenie .pdf
Załącznik nr 3 do SWZ IPU.pdf
Załącznik nr 4 do SWZ Potwierdzenie .pdf
Załącznik nr 5 do IPU - DSU lokomotywy TEM2.pdf
Załącznik nr 6 do IPU - DSU wózka motorowego.pdf
Załącznik nr 2a do SWZ Oświadczenie.pdf