Informacja o wszczęciu Postępowania zakupowego nr BTC/LZ/1585/2024 pn. Remont pomieszczeń biurowych i higieniczno-sanitarnych w budynkach Zamawiającego


Szanowni Państwo, zapraszamy do udziału w Postępowaniu zakupowym nr  BTC/LZ/1585/2024 pn.: "Remont pomieszczeń biurowych i higieniczno-sanitarnych w budynkach Zamawiającego".

Zamawiający wydłuża termin składania Ofert do dnia 01.07.2024 r. o godz. 14:00.

Termin składania Ofert upływa w dniu 28.06.2024 r. o godz. 14:00.

Postępowanie nie jest objęte przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.

Załączone Pliki

SWZ BTC.LZ.1585.2024.pdf
Załącznik nr 1 do SWZ.pdf
Załącznik nr 2 do SWZ.pdf
Załącznik nr 2a do SWZ.pdf
Załącznik nr 3 do SWZ.pdf
Załącznik nr 4 do SWZ.pdf
Załącznik nr 5 do SWZ.pdf
Wyjaśnienie i modyfikacja SWZ BTC.LZ.1585.2024.pdf
Załącznik nr 1 do SWZ Formularz ofertowy po modyfikacji.pdf