Ogłoszenie o sprzedaży przyczepy ciężarowej


Załączone Pliki

ogłoszenie o sprzedaży II.pdf
Formularz ofertowy II - Zał. Nr 1 do ogłoszenia.pdf
Oświadczenia II - Zał. Nr 2 do ogłoszenia.pdf