Ogłoszenie o wszczęciu postępowania zakupowego nr 1462-1/2021/R „Wymiana lamp na bocznicy kolejowej Rogowiec”


Ofertę wraz z załącznikami, w postaci zaszyfrowanego pliku o rozszerzeniu 7.zip , należy przesłać na adres: oferty.piaski@betrans.pl w terminie do dnia 3.11.2021r. do godziny 11:00, w temacie wiadomości wpisując nazwę i nr Postępowania zakupowego: 1462-1/2021/P pn.: „Wymiana lamp na bocznicy kolejowej Rogowiec”. Hasło do pliku z ofertą należy przesłać nie wcześniej niż po upływie terminu składania ofert, ale nie później niż w terminie do 3.11.2021r. do godziny 12:00, na adres e-mail: oferty.piaski@betrans.pl. Szczegółowa instrukcja przesyłania plików zabezpieczonych hasłem dostępna jest na stronie www.betrans.pl w zakładce Przetargi /Przydatne dokumenty.

 
Ofertę wraz z załącznikami, w postaci zaszyfrowanego pliku o rozszerzeniu 7.zip , należy przesłać na adres: oferty.piaski@betrans.pl w terminie do dnia 28.10.2021r. do godziny 11:00, w temacie wiadomości wpisując nazwę i nr Postępowania zakupowego: 1462-1/2021/P pn.: „Wymiana lamp na bocznicy kolejowej Rogowiec”. Hasło do pliku z ofertą należy przesłać nie wcześniej niż po upływie terminu składania ofert, ale nie później niż w terminie do 28.10.2021r. do godziny 12:00, na adres e-mail: oferty.piaski@betrans.pl. Szczegółowa instrukcja przesyłania plików zabezpieczonych hasłem dostępna jest na stronie www.betrans.pl w zakładce Przetargi /Przydatne dokumenty.

Załączone Pliki

SWZ 1462-1.2021.R.pdf
Załącznik nr 1 do SWZ Formularz ofertowy Wykonawcy.pdf
Załącznik nr 2 do SWZ Oświadczenie.pdf
Załącznik nr 3 do SWZ Zamówienie Usługi.pdf
Załącznik nr 4 do SWZ Potwierdzenie wykonania usług.pdf