Ogłoszenie o wszczęciu postępowania nr: BTC/PZ/0759/725/2022 pn.: Badania psychologiczne dla pracowników Betrans sp. z o.o.


Ofertę w postaci zaszyfrowanego pliku o rozszerzeniu 7.zip, należy przesłać na adres: oferty.piaski@betrans.pl w terminie do dnia 26.04.2022r do godziny 13:00, w temacie wiadomości wpisując nazwę i nr Postępowania zakupowego: BTC/PZ/0759/725/2022 pn.: Badania psychologiczne dla pracowników Betrans sp. z o.o. Hasło do pliku z Ofertą należy przesłać nie wcześniej niż po upływie terminu składania Ofert, ale nie później niż w terminie do dnia 26.04.2022r. do godziny 14:00, na adres e-mail: oferty.piaski@betrans.pl

Załączone Pliki

BTC.PZ.0759.725.2022 SWZ.pdf
20220419 Załącznik nr 1 do SWZ Formularz ofertowy.pdf
20220419 Załącznik nr 2 do OWZ Oświadczenie.pdf
20220419 Załącznik nr 3 do SWZ Zamówienie Usługi.pdf
20220419 Załącznik nr 4 do SWZ Potwierdzenie.pdf
20220419 Załącznik nr 5 do SWZ OPZ.pdf
Wyjaśnienie SWZ.pdf
Modyfikacja treści SWZ 1.pdf