Zapytanie o informację (RFI) dotyczące usług transportowych ciągnikami rolniczymi


ZMIANA TERMINU: Termin przesłania odpowiedzi na ogłoszone RFI upływa w dniu 09.05.2022 r. o godzinie 09:00.

Załączone Pliki

20220502 RFI CIĄGNIKI ROLNICZE.pdf