Ogłoszenie o wszczęciu postępowania nr BTC/PZ/0782/739-1/2022 pn. „Dostawa przyczepy ciągnikowej samowyładowczej”


Ofertę w postaci zaszyfrowanego pliku o rozszerzeniu 7.zip, należy przesłać na adres: oferty.piaski@betrans.pl w terminie do dnia 27.05.2022r do godziny 13:00, w temacie wiadomości wpisując nazwę i nr Postępowania zakupowego: BTC/PZ/0782/739/2022 „Dostawa przyczepy ciągnikowej samowyładowczej”. Hasło do pliku z Ofertą należy przesłać nie wcześniej niż po upływie terminu składania Ofert, ale nie później niż w terminie do dnia 27.05.2022r. do godziny 14:00, na adres e-mail: oferty.piaski@betrans.pl

Załączone Pliki

SWZ BTC.PZ.0782.739-1.2022.pdf
Załącznik nr 1 do SWZ Formularz ofertowy.pdf
Załącznik nr 2 do SWZ Oświadczenie.pdf
Załącznik nr 2a do SWZ Oświadczenie.pdf
Załącznik nr 3 do SWZ IPU.pdf
Załącznik nr 4 do SWZ potwierdzenie wykonywania usług.pdf
Załącznik nr 5 do SWZ, nr 1 do IPU OPZ.pdf