Ogłoszenie o wszczęciu postępowania nr BTC/PZ/0783/782/2022 pn.: „Dostawa ładowarki kołowej”


Zamawiający wydłuża temin składania Ofert:

Ofertę w postaci zaszyfrowanego pliku o rozszerzeniu 7.zip, należy przesłać na adres: oferty.piaski@betrans.pl w terminie do dnia 26.05.2022r do godziny 13:00, w temacie wiadomości wpisując nazwę i nr Postępowania zakupowego. Hasło do pliku z Ofertą należy przesłać nie wcześniej niż po upływie terminu składania Ofert, ale nie później niż w terminie do dnia 26.05.2022r. do godziny 14:00, na adres e-mail: oferty.piaski@betrans.pl

 

Ofertę w postaci zaszyfrowanego pliku o rozszerzeniu 7.zip, należy przesłać na adres: oferty.piaski@betrans.pl w terminie do dnia 23.05.2022r do godziny 13:00, w temacie wiadomości wpisując nazwę i nr Postępowania zakupowego. Hasło do pliku z Ofertą należy przesłać nie wcześniej niż po upływie terminu składania Ofert, ale nie później niż w terminie do dnia 23.05.2022r. do godziny 14:00, na adres e-mail: oferty.piaski@betrans.pl

Załączone Pliki

SWZ BTC.PZ.0783.782.2022.pdf
Załącznik nr 1 do SWZ Formularz ofertowy.pdf
Załącznik nr 2 do SWZ Oświadczenie.pdf
Załącznik nr 2a do SWZ Oświadczenie.pdf
Załącznik nr 3 do SWZ IPU.pdf
Załącznik nr 4 do SWZ potwierdzenie wykonywania usług.pdf
Załącznik nr 5 do SWZ, nr 1 do IPU.pdf
Wyjaśnienie SWZ 1.pdf
Modyfikacja treści SWZ 1.pdf
Wyjaśnienie SWZ 2.pdf
Modyfikacja treści SWZ 2.pdf
Wyjaśnienie SWZ 3.pdf
Wyjaśnienie SWZ 4 .pdf
Wyjaśnienie SWZ 5 .pdf