Ogłoszenie o wszczęciu Postępowania zakupowego nr BTC/FH/3174/1740/2018 pn.: Świadczenie usług w zakresie badań psychologicznych w latach 2018-2022


Załączone Pliki

SIWZ.pdf
Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy.pdf
Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie.pdf
Załącznik nr 3 do SIWZ - IPU.pdf
wyjaśnienia i modyfikacja - badania.pdf
Modyfikacja.pdf
Wyjaśnienie.pdf
Modyfikacja 3.pdf
wyjaśnienie i modyfikacja - badania psychologiczne.pdf