Ogłoszenie o wszczęciu Postępowania zakupowego nr BTC/FH/3460/1600/2018 pn.: Świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług przewozu węgla


Załączone Pliki

SIWZ.pdf
Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy Wykonawcy.pdf
Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie.pdf
Załącznik nr 3 do SIWZ - Istotne Postanowienia Umowy.pdf
Załącznik nr 4 do SIWZ - Oferta Przetargowa.pdf
Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie o zobowiązaniu sie do zawarcia umowy ubezpieczeniowej.pdf
Załącznik nr 6 do SIWZ - Wykaz doświadczenia.pdf
Załączni nr 7 do SIWZ - Szacowany wolumen.pdf
Modyfikacja treści SIWZ.pdf