Sprzedaż jednostki transportowej - ciągnik samochodowy Mercedes-Benz


Załączone Pliki

Ogłoszenie o sprzedaży.pdf
Formularz ofertowy - Zał. Nr 1 do ogłoszenia.pdf
Oświadczenia - Zał. Nr 2 do ogłoszenia.pdf
oświadczenie sankcyjne sprzedażowe.pdf