Ogłoszenie o wszczęciu Postępowania zakupowego nr BTC/LZ/197/2023 pn.: "Świadczenie usług informatycznych dla "Betrans" sp. z o.o. Oddział Eltrur-Trans"


Termin składania Ofert w przedmiotowym Postępowaniu zakupowym upływa w dniu 08.03.2023 r. o godz. 10:00.

Załączone Pliki

Specyfikacja Warunków Zamówienia.pdf
Załącznik nr 1 do SWZ Formularz ofertowy Wykonawcy.pdf
Załącznik nr 2 do SWZ Oświadczenie.pdf
Załącznik nr 2a do SWZ Oświadczenie.pdf
Załącznik nr 3 do SWZ Wzór Zamówienia usługi.pdf
Załącznik nr 1 do Zamówienia usługi.pdf
Załącznik nr 2 do Zamówienia usługi.pdf
Załącznik nr 4 do SWZ Potwierdzenie wykonania usług.pdf