Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn: "Świadczenie usług transportowych - pojazdy ciężarowe do przewozu osób, TZ/635/2018"


Załączone Pliki

TZ 635 2018 SIWZ.pdf
TZ 635 2018 zał nr 1 oferta.pdf
TZ 635 2018 zał nr 2 umowa.pdf
TZ 635 18 zał nr 3 do umowy.pdf
TZ 635 2018 zał nr 3 do SIWZ.pdf
TZ 635 2018 zał nr 4 do SIWZ.pdf
TZ 635 2018 zał nr 5 do SIWZ.pdf
TZ 635 2018 zał nr 6 do SIWZ.pdf
TZ 635 2018 zał nr 7 do SIWZ.pdf
TZ 635 2018 zał nr 8 do SIWZ.pdf