Ogłoszenie o wszczęciu Postepowania zakupowego nr BTC/FH/2465/976/2018 pn.:Usługi sprzętem technologicznym na potrzeby PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole


Załączone Pliki

Załącznik nr 3 do SIWZ - IPU.pdf
Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie.pdf
Załącznik nr 5 do SIWZ - Umowa o współadministrowanie danymi.pdf
SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf
Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu Zamówienia.pdf
Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy Wykonawcy.pdf