Informacja o wszczęciu Postępowania zakupowego nr TZ/1061/2021 w celu udzielenia Zakupu pn. „Usługa wynajmu samochodów samowyładowczych


Załączone Pliki

TZ 1061 2021 SWZ.pdf
TZ 1061 2021 - Zał.1 - formularz ofertowy.pdf
TZ 1061 2021 - Zał.2 - projekt umowy.pdf
TZ 1061 2021 - Zał.3 - wykaz pojazdów.pdf
TZ 1061 2021 - Zał.4 - oświadczenie.pdf