Informacja o wszczęciu Postępowania zakupowego nr TZ/1167/2021 w celu udzielenia Zakupu pn. „Grupowy przewóz osób – przewozy pracownicze dla PGE GiEK S.A. Oddział KWB Turów na liniach B1, 37A, 44, 54/57, 54A, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 82A, 88, 94, wew.


Załączone Pliki

TZ 1167 2021 - Zał.1 - formularz ofertowy.pdf
TZ 1167 2021 - Zał.2 - projekt umowy.pdf
Zał. 1 do projektu umowy - Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf
Zał. 2 do projektu umowy - Wzór Miesięcznego Rozliczenia Prac.pdf
Zał. 3 do projektu umowy - Wzór dobowego obłożenia.pdf
Zał. 4 do projektu umowy - Wzór raportu nieprawidłowości.pdf
TZ 1167 2021 - Zał.3 - oświadczenie.pdf
TZ 1167 2021 - Zał.4 - zapisy dot aukcji el..pdf
TZ 1167 2021 - Zał.5 - potwierdzenie oferty aukcja el..pdf
TZ 1167 2021 - Zał.6 - wykaz wykonanych usług.pdf
TZ 1167 2021 SWZ.pdf