KIEROWNIK DZIAŁU BHP I OCHRONY ŚRODOWISKA (Piaski)


Betrans sp. z o.o. jest największą spółką dedykowaną w zakresie świadczenia usług transportowych i sprzętowych w Grupie Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jesteśmy stabilnym i wiarygodnym podmiotem gwarantującym profesjonalną obsługę naszych kontrahentów.

Obecnie poszukujemy kandydatów na stanowisko:

 

KIEROWNIK DZIAŁU BHP I OCHRONY ŚRODOWISKA

Miejsce pracy:

Piaski

 

Opis stanowiska:                                                                     

 • Przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzeganie przepisów i zasad BHP.
 • Budowanie świadomości związanej z bezpieczeństwem i higieną pracy wśród pracowników oraz wdrażanie dobrych praktyk.
 • Doradztwo w działaniach na rzecz poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz doradztwo w doborze środków ochrony indywidualnej i zbiorowej.
 • Dostosowywanie wewnętrznych przepisów BHP do zmieniających się uregulowań prawnych.
 • Współpraca z instytucjami zewnętrznymi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Tworzenie regulaminów, procedur, instrukcji oraz ich opiniowanie.
 • Współdziałanie w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami .
 • Sporządzanie oceny ryzyka zawodowego.
 • Udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i innych zdarzeń, opracowywanie wniosków i kontrola ich realizacji.
 • Przeprowadzanie szkoleń z zakresu BHP.
 • Udział w pracach zakładowej komisji BHP.
 • Sporządzanie raportów i przedstawianie Zarządowi informacji o stanie BHP.
 • Prowadzenie dokumentacji związanej z BHP zgodnie z regulacjami prawnymi.
 • Nadzór nad wykonywaniem czynności z zakresu ochrony środowiska, sporządzanie raportów do odpowiednich instytucji.
 • Opracowanie i aktualizacja katalogu czynników szkodliwych oraz wsparcie merytoryczne
  w przedmiotowym zakresie.
 • Organizacja, przygotowywanie i prowadzenie prac, uwzględniających zabezpieczenie pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy.
 • Kierowanie zespołem specjalistów ds. BHP w firmie.
 • System pracy podstawowy od 7:00 do 15:00.

 

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe o kierunku lub specjalności w zakresie BHP albo studia podyplomowe w zakresie BHP.
 • Doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku, staż pracy mile widziany min. 5 lat w ww. obszarach.
 • Znajomość aktualnych przepisów prawa pracy i BHP.
 • Znajomość pakietu MS Office (Word, Excel, Power Point).
 • Prawo jazdy kat. B.
 • Mile widziana znajomość SAP.
 • Dyspozycyjność i samodzielność.
 • Odporność na stres i sytuacje konfliktowe.
 • Samodzielność, inicjatywa w działaniu oraz zaangażowanie.
 • Determinacja w dążeniu do celu, umiejętność argumentowania i prowadzenia dyskusji.
 • Umiejętność organizacji pracy, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole.
 • Zaangażowanie w pełnione obowiązki.
 • Wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne.

 

Oferujemy:

 • Pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku.
 • Zatrudnienie na umowę o pracę na zastępstwo.
 • Możliwość dalszego rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji na koszt pracodawcy.
 • Pakiet benefitów oraz szeroko rozwinięty Fundusz Świadczeń Socjalnych.

 

Sposób oceny kandydata: ocena złożonych dokumentów, rozmowa kwalifikacyjna.
Planowany termin zatrudnienia: Marzec 2024 r.
Proponowana forma zatrudnienia: umowa o pracę na zastępstwo.
Dokumenty aplikacyjne: CV, kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje.
Termin składania dokumentów: do dnia 23.02.2024 r.
Rozpatrywanie otrzymanych zgłoszeń odbywać się będzie na bieżąco.

 

Aby złożyć aplikację kliknij w przycisk:

APLIKUJ
lub przez wpisanie poniższego linku:

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=2a70528cd30a4f64b75e297167a7cbc7

 

Zastrzegamy sobie możliwość nawiązania kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
Aplikacje niespełniające wymogów formalnych oraz te, które zostaną złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zniszczone.
Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.