Informacja o wszczęciu postępowania zakupowego nr BTC/LZ/0195/2024 pn.: „Wynajem 2 sztuk jednostek sprzętowych: spycharek gąsienicowych bez operatora”


PO RAZ KOLEJNY ZMIANIE ULEGA TERMIN SKŁADANIA OFERT:

BYŁO: Termin składania Ofert upływa w dniu 07.02.2024 r. o godz. 15:00.

JEST: Termin składania Ofert upływa w dniu 12.02.2024 r. o godz. 11:00.

 

ZMIANIE ULEGA TERMIN SKŁADANIA OFERT:

BYŁO: Termin składania Ofert upływa w dniu 05.02.2024 r. o godz. 15:00.

JEST: Termin składania Ofert upływa w dniu 07.02.2024 r. o godz. 15:00.

 

Szanowni Państwo, zapraszamy do udziału w Postępowaniu zakupowym nr BTC/LZ/0195/2024 pn.: „Wynajem 2 sztuk jednostek sprzętowych: spycharek gąsienicowych bez operatora”

Termin składania Ofert upływa w dniu 05.02.2024 r. o godz. 15:00.

Postępowanie nie jest objęte przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.

Załączone Pliki

Specyfikacja Warunków Zamówienia.pdf
Załącznik nr 1 do SWZ.pdf
Załącznik nr 2 do SWZ.pdf
Załącznik nr 2a do SWZ.pdf
Załącznik nr 3 do SWZ.pdf
Załącznik nr 4 do SWZ.pdf
Załącznik nr 5 do SWZ.pdf
Wyjaśnienia SWZ 1.pdf
Wyjaśnienia SWZ 2.pdf
Wyjaśnienia SWZ 3.pdf