Sprzedaż jednostki transportowej , postępowanie nr BTC/PS/187/8/2024


Termin składania ofert upływa dnia  19.02.2024 r.

Załączone Pliki

ogłoszenie o sprzedaży.pdf
Formularz ofertowy - Zał. Nr 1 do ogłoszenia.pdf
Oświadczenia - Zał. Nr 2 do ogłoszenia.pdf
Oświadczenie sankcyjne.pdf