Ogłoszenie o wszczęciu postępowania BTC/PZ/1173/1209-1/2022 pn.: „Dostawa ciągników rolniczych”


Ofertę w postaci zaszyfrowanego pliku o rozszerzeniu 7.zip, należy przesłać na adres: oferty.piaski@betrans.pl w terminie do dnia 17.08.2022r. do godziny 13:00, w temacie wiadomości wpisując nazwę i nr Postępowania zakupowego: BTC/PZ/1173/1209-1/2022 pn.: „Dostawa ciągników rolniczych”. Hasło do pliku z Ofertą należy przesłać nie wcześniej niż po upływie terminu składania Ofert, ale nie później niż w terminie do dnia 17.08.2022r. do godziny 14:00, na adres e-mail: oferty.piaski@betrans.pl.

Szczegółowa instrukcja przesyłania plików zabezpieczonych hasłem dostępna jest na stronie www.betrans.pl w zakładce Przetargi /Przydatne dokumenty: https://betrans.pl/upload/userfiles/files/pdf/instrukcja_przesylania_plikow_zabezpieczonych_haslem.pdf

Załączone Pliki

Załącznik nr 1 do SWZ Formularz ofertowy.pdf
Załącznik nr 2 do SWZ Oświadczenie.pdf
Załącznik nr 2a do SWZ Oświadczenie.pdf
Załącznik nr 3 do SWZ IPU.pdf
Załącznik nr 4 do SWZ potwierdzenie wykonywania usług.pdf
Załącznik nr 5 do SWZ Specyfikacja minimalnych parametrów technicznych i wyposażenia.pdf
SWZ BTC.PZ.1173.1209-1.2022..pdf