Ogłoszenie o wszczęciu Postępowania zakupowego nr BTC/PZ/1040/1051/2022/P pn.: Świadczenie usług w zakresie serwisowania ciągników rolniczych będących własnością Zamawiającego


Termin składania Ofert w przedmiotowym Postępowaniu zakupowym upływa 22.08.2022 r. o godz. 10:00.

Załączone Pliki

Specyfikacja Warunków Zamówienia.pdf
Załącznik nr 1 do SWZ.pdf
Załącznik nr 2 do SWZ.pdf
Załącznik nr 2a do SWZ.pdf
Załącznik nr 3 do SWZ.pdf
Załącznik nr 4 do SWZ.pdf