Ogłoszenie o wszczęciu Postępowania zakupowego nr BTC/PZ/1175/1203-1/2022 pn.: Dostawa fabrycznie nowych ciągników rolniczych wraz z usługą serwisowania przez okres 2 lat"


Termin składania Ofert w przedmiotowym postępowaniu upływa 11.08.2022 r. o godz. 09:00.

Załączone Pliki

Specyfikacja Warunków Zamówienia.pdf
Załącznik nr 1 do SWZ Formularz ofertowy Wykonawcy.pdf
Załącznik nr 2 do SWZ Oświadczenie.pdf
Załącznik nr 2a do SWZ Oświadczenie.pdf
Załącznik nr 3 do SWZ Istotne Postanowienia Umowy.pdf
Załącznik nr 4 do SWZ Potwierdzenie wykonywanych dostaw.pdf
Załącznik nr 5 do SWZ Specyfikacja ciągnika.pdf