Ogłoszenie o wszczęciu postępowania zakupowego nr BTC/FZ/0341/004-1/2021/P pn.: "Świadczenie usług koparką ssącą oraz pojazdem WUKO z dyszami łańcuchowymi"


Termin składania ofert zostaje wydłużony do 15.04.2021r. do godz. 08:00. Hasło do pliku z ofertą należy przesłać nie wcześniej niż po upływie terminu składania ofert, ale nie później niż w terminie do 15.04.2021r. do godziny 09:00

Ofertę wstępną wraz z pozostałymi dokumentami, należy przesłąć w terminie do dnia 14.04.2021r. do godziny 15:00. Hasło do pliku z ofertą należy przesłać nie wcześniej niż po upływie terminu składania ofert, ale nie później niż w terminie do dnia 15.04.2021r do godziny 09:00.

Załączone Pliki

Modyfikacja treści SWZ.pdf
SWZ.pdf
Załącznik 1 do SWZ.pdf
Załącznik 2 do SWZ.pdf
Załącznik 3 do SWZ.pdf