Ogłoszenie o sprzedaży jednostek transportowych


Załączone Pliki

20210427 SR04-1 LIK POJ -2021-0039 do 0046- Ogłoszenie o sprzedaży I ver 1.1.pdf
Formularz ofertowy I - Zał. Nr 1 do ogłoszenia.pdf
Oświadczenia I - Zał. Nr 2 do ogłoszenia.pdf