Ogłoszenie o wszczęciu postępowania zakupowego nr BTC/FZ/2030/219/2020/P pn.: Świadczenie usług serwisowania pojazdów marki BMW


Termin składania ofert upływa w dniu 29.04.2021r. o godz. 11:00.

Załączone Pliki

SWZ.pdf
Załącznik nr 1 do SWZ Formularz ofertowy Wykonawcy.pdf
Załącznik nr 2 do SWZ Oświadczenie.pdf
Załącznik nr 3 do SWZ Istotne Postanowienia Umowy.pdf
Załącznik nr 4 do SWZ Potwierdzenie wykonywanych usług.pdf