Ogłoszenie o wszczęciu Postępowania zakupowego nr BTC/LZ/649/2023 pn. "Dostawy odzieży roboczej i ochronnej oraz sprzętu ochrony indywidualnej na lata 2023-2025"


Zamawiający wydłuża termin składania Ofert do dnia 14.04.2023r. do godz. 11:00
 
Termin składania Ofert upływa w dniu 05.04.2023 r. o godz. 13:00.

 

Załączone Pliki

Wyjaśnienie SWZ 6 BTC.LZ.649.2023.pdf
Wyjaśnienie SWZ 7 BTC.LZ.649.2023.pdf
Wyjaśnienie SWZ 8 BTC.LZ.649.2023.pdf
SWZ BTC.LZ.649.2023.pdf
Załącznik nr 1 do SWZ Formularz ofertowy.pdf
Załącznik nr 2 do SWZ Oświadczenie.pdf
Załącznik nr 2a do SWZ Oświadczenie.pdf
Załącznik nr 3 do SWZ IPU.pdf
Załącznik nr 1 do SWZ Formularz ofertowy.xlsx
Wyjaśnienie SWZ 1 BTC.LZ.649.2023.pdf
Wyjaśnienie SWZ 2 BTC.LZ.649.2023.pdf
Modyfikacja SWZ 1 BTC.LZ.649.2023.pdf
Wyjaśnienie SWZ 3 BTC.LZ.649.2023.pdf
Modyfikacja SWZ 2 BTC.LZ.649.2023.pdf
Załącznik nr 1 do SWZ Formularz ofertowy po modyfikacji z 29.03.2023r..pdf
Załącznik nr 1 do SWZ Formularz ofertowy po modyfikacji z 29.03.2023r..xlsx
Wyjaśnienie SWZ 4 BTC.LZ.649.2023.pdf
Modyfikacja SWZ 3 BTC.LZ.649.2023.pdf
Załącznik nr 1 do SWZ Formularz ofertowy po modyfikacji z 03.04.2023r..xlsx
Załącznik nr 1 do SWZ Formularz ofertowy po modyfikacji z 03.04.2023r..pdf
Wyjaśnienie SWZ 5 BTC.LZ.649.2023.pdf
Modyfikacja SWZ 4 BTC.LZ.649.2023.pdf