Ogłoszenie o wszczęciu Postępowania zakupowego nr BTC/LZ/627/2023 pn.: „Naprawa nawierzchni kolejowej oraz remont przejazdu kolejowo – drogowego na terenie infrastruktury kolejowej Rogowiec”


Termin składania Ofert wyznaczono na 06.04.2023r. do godz. 13:00

Załączone Pliki

SWZ BTC.LZ.627.2023.pdf
Załącznik nr 1 do SWZ Formularz ofertowy Wykonawcy.pdf
Załącznik nr 2 do SWZ Oświadczenie.pdf
Załącznik nr 2a do SWZ Oświadczenie.pdf
Załącznik nr 3 do SWZ IPU.pdf
Załącznik nr 4 do SWZ.pdf
Załącznik nr 5 do SWZ OPZ, nr 1 do IPU.pdf
Wyjaśnienie SWZ 1 BTC.LZ.627.2023.pdf
Modyfikacja SWZ 1 BTC.LZ.627.2023.pdf