Sprzedaż jednostki transportowej - przyczepa Brandys


Załączone Pliki

Formularz ofertowy - Zał. Nr 1 do ogłoszenia.pdf
Oświadczenia - Zał. Nr 2 do ogłoszenia.pdf
oświadczenie sankcyjne sprzedażowe.pdf
ogłoszenie o sprzedaży - przyczepa .pdf