Sprzedaż jednostek transportowych, postępowanie nr BTC/PS/0062/3/2024


Termin składania ofert upływa dnia 09.02.2024 r.

Załączone Pliki

ogłoszenie o sprzedaży.pdf
Formularz ofertowy - Zał. Nr 1 do ogłoszenia.pdf
Oświadczenia - Zał. Nr 2 do ogłoszenia.pdf
oświadczenie sankcyjne sprzedażowe.pdf