ZASTĘPCA KIEROWNIKA DZIAŁU EKSPLOATACYJNEGO (Bogatynia)


Betrans sp. z o.o. jest największą spółką dedykowaną w zakresie świadczenia usług transportowych i sprzętowych w Grupie Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jesteśmy stabilnym i wiarygodnym podmiotem gwarantującym profesjonalną obsługę naszych kontrahentów.

Obecnie poszukujemy kandydatów na stanowisko:

 

ZASTĘPCA KIEROWNIKA DZIAŁU EKSPLOATACYJNEGO

 

Miejsce pracy:

Bogatynia

 

Opis stanowiska:                                                                     

▪ wsparcie kierownika w organizowaniu, kierowaniu i nadzorowaniu pracy w podległym zespole,

▪ zastępowanie kierownika w razie nieobecności,

▪ zapewnienie terminowej realizacji zadań,

▪ przestrzeganie budżetu, kontrola kosztów, przepracowanych nadgodzin,

▪ nadzór nad przestrzeganiem regulaminów, przepisów prawa pracy, BHP i PPOŻ,

▪ nadzór nad prawidłowym użytkowaniem pojazdów i sprzętu, przestrzeganiem terminów przeglądów i      ubezpieczeń,

▪ planowanie potrzeb kadrowych,

▪ system czasu pracy - podstawowy.

 

Wymagania:

▪ wykształcenie minimum średnie – preferowane wyższe,

▪ doświadczenie na kierowniczym stanowisku minimum 3 lata,

▪ znajomość branży transportowej (pożądany Certyfikat Kompetencji Zawodowych w Drogowym Transporcie Osób i Rzeczy),

▪ umiejętność komunikacji z ludźmi,

▪ umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach,

▪ dobre umiejętności organizacyjne,

▪ umiejętność tworzenia, negocjowania i sprawdzania zawieranych umów,

▪ umiejętność tworzenia, planowania i korygowania realizowanego budżetu,

▪ wiedza z zakresu pojazdów i sprzętu technologicznego,

▪ wiedza z zakresu czasu pracy kierowców,

▪ umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi,

▪ umiejętność podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów,

▪ zaangażowanie, dokładność, rzetelność,

▪ wysoka kultura osobista,

▪ odporność na stres,

▪ znajomość pakietu Office,

▪ minimum prawo jazdy kat. B.

 

Oferujemy:

▪ pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,

▪ zatrudnienie na umowę o pracę,

▪ możliwość dalszego rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji na koszt pracodawcy,

▪ pakiet benefitów oraz szeroko rozwinięty Fundusz Świadczeń Socjalnych.

 

Sposób oceny kandydata: ocena złożonych dokumentów, rozmowa kwalifikacyjna.
Planowany termin zatrudnienia: Luty 2024 r.
Proponowana forma zatrudnienia: umowa o pracę.
Dokumenty aplikacyjne: CV, kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje.
Termin składania dokumentów: do dnia 05.02.2024 r.
Rozpatrywanie otrzymanych zgłoszeń odbywać się będzie na bieżąco.

 

Aby złożyć aplikację kliknij w przycisk:

APLIKUJ
lub przez wpisanie poniższego linku:

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=0ec61214b0c0411db8ea239de45db0af

 

Zastrzegamy sobie możliwość nawiązania kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
Aplikacje niespełniające wymogów formalnych oraz te, które zostaną złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zniszczone.
Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.