Informacja o wszczęciu Postępowania zakupowego nr BTC/LZ/3007/2023 pn.: „Zakup oraz dostawa opon”


Szanowni Państwo,
zapraszamy do udziału w Postępowaniu zakupowym nr BTC/LZ/3007/2023 pn.: „Zakup oraz dostawa opon”

Termin składania Ofert upływa w dniu 04.01.2024 r. do godz. 14:00.

Postępowanie nie jest objęte przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.

Załączone Pliki

Specyfikacja Warunków Zamówienia.pdf
Załącznik nr 1 do SWZ Formularz ofertowy.pdf
Załącznik nr 2 do SWZ Oświadczenie.pdf
Załącznik nr 2a do SWZ Oświadczenie.pdf
Załącznik nr 3 do SWZ potwierdzenie realizacji dostawy.pdf
Załącznik nr 4 do SWZ.pdf