Informacja o wszczęciu postępowania „Świadczenie usług przewozu gipsu”


 

Termin składania Ofert upływa 02.02.2024r. o godz. 12:00. Hasło do pliku z Ofertą Wykonawca udostępni Zamawiającemu do 2 godzin od terminu składania Ofert.

Załączone Pliki

BTC.LZ.0110.2024 SWZ.pdf
BTC.LZ.0110.2024 Załącznik nr 1 do SWZ Formularz ofertowy Wykonawcy.pdf
BTC.LZ.0110.2024 Załącznik nr 2a do SWZ Oświadczenie.pdf
BTC.LZ.0110.2024 Załącznik nr 2 do SWZ Oświadczenie.pdf
BTC.LZ.0110.2024 Załącznik nr 3 do SWZ IPU.pdf
BTC.LZ.0110.2024 Załącznik nr 4 do SWZ Potwierdzenie.pdf
BTC.LZ.0110.2024 Załącznik nr 5 do SWZ Wykaz zestawów ciężarowych Wykonawcy.pdf
Modyfikacja treści SWZ 1 BTC.LZ.0110.2024.pdf